Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowe Otwarcie 9.3

 

 

Szanowni Państwo, Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider Projektu) przedstawia wstępną listę rankingową do projektu „Nowe otwarcie”. Ostateczna lista zatwierdzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału we wsparciu szkoleniowo – doradczym, do dalszego udziału zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Nowa Otwarcie 9.3

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (Partnerzy projektu) informują, że rekrutacja do projektu "Nowe otwarcie" zostaje zawieszona w dniu 22.07.2020 r. o godz. 15.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 22.07.2020 r. do godziny 15.00.

Nowe Otwarcie

 

 Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo - doradczego w ramach I rundy naboru.

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR