Przedsiębiorcza Lubelszczyzna (9.3)

  • Projekt Przedsiębiorcza Lubelszczyzna- 9.3 (informacje ogólne o projekcie)

  • 1

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 14.05.2020 r. o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 14.05.2020 r. do godziny 12.00

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR