Krok do sukcesu (9.1)

  • Projekt Krok do sukcesu- 9.1 (informacje ogólne o projekcie)

  • 1

Krok do sukcesu 9.1

Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Europejskie Centrum Doradczo — Szkoleniowe Rafał Dudzic zapraszają do uczestnictwa w projekcie „KROK DO SUKCESU". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.

Krok do sukcesu 9.1

 

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic zaprasza do złożenia ofert na organizację szkoleń zawodowych na operatorów maszyn w ramach projektu „Krok do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa,

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR