Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowe Otwarcie 9.3

 

 Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowe Otwarcie 9.3

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic oraz Partnerzy - Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 13.11.2019 r. o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji). W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 13.11.2019 r. do godziny 12.00.

Nowe Otwarcie 9.3

 

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie (Partnerzy) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00.

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR