Przedsiębiorcza Lubelszczyzna (9.3)

  • Projekt Przedsiębiorcza Lubelszczyzna- 9.3 (informacje ogólne o projekcie)

  • 1

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

 

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

 

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.


Ostateczna Lista Rankingowa Oceny Biznesplanów

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

 

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępna listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.


Wstępna Lista Oceny Biznesplanów

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach II rundy naboru.

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR