Krok do sukcesu (9.1)

  • Projekt Krok do sukcesu- 9.1 (informacje ogólne o projekcie)

  • 1

Krok do sukcesu 9.1

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku "Krok do sukcesu" (9.1)

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic zaprasza do złożenia ofert na organizację szkoleń zawodowych na operatorów maszyn w ramach projektu „Krok do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa,

Rozeznanie rynku szkolenia

© 2021 All Rights Reserved. Designed By MIXAR