Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowe otwarcie 9.3

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu "Nowe otwarcie" (9.3)

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Nowe otwarcie”.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego, lub innych okoliczności, do dalszego udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Wyniki Ostateczne KOW

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR