Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowe otwarcie 9.3

Wstępne wyniki oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu "Nowe otwarcie" (9.3)

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) przedstawiają wstępna listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Nowe otwarcie”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

 >>> Wstępne wyniki oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu "Nowe otwarcie" (9.3)

 
© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR