Przedsiębiorcza Lubelszczyzna (9.3)

  • Projekt Przedsiębiorcza Lubelszczyzna- 9.3 (informacje ogólne o projekcie)

  • 1

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” (9.3)

 

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępna listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.


Wstępna Lista Oceny Biznesplanów

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR