Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowa Otwarcie 9.3

Skrócenie czasu drugiej tury rekrutacji do projektu "Nowe otwarcie" (9.3)

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (Partnerzy projektu) informują, że rekrutacja do projektu "Nowe otwarcie" zostaje zawieszona w dniu 22.07.2020 r. o godz. 15.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 22.07.2020 r. do godziny 15.00.

© 2021 All Rights Reserved. Designed By MIXAR