Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowe Otwarcie 9.3

Wstępna lista rankingowa do projektu "Nowe otwarcie" (9.3) - druga tura rekrutacji

 

Szanowni Państwo, Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider Projektu) przedstawia wstępną listę rankingową do projektu „Nowe otwarcie”. Ostateczna lista zatwierdzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału we wsparciu szkoleniowo – doradczym, do dalszego udziału zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.
© 2021 All Rights Reserved. Designed By MIXAR